ZAJĘCIA INDYWIDUALNE


Terapia logopedyczna
– diagnoza, terapia zaburzeń mowy, opóźnionego rozwoju mowy, praca z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, niepełnosprawnością umysłową, niepełnosprawnością sprzężoną
 

Pomoc w nauce, odrabianiu lekcji, przygotowaniu do sprawdzianów
– jeśli Waszemu dziecku potrzebna jest pomoc w przygotowaniu do sprawdzianu, opanowaniu nowego materiału z lekcji, opracowaniu lektury, doskonaleniu czytania, liczenia, a także w odrabianiu lekcji, my w tym pomożemy! W profesjonalny i ciekawy sposób postaramy się zachęcić dziecko do nauki, pomożemy w nadrobieniu zaległości, sprawimy, że stanie się bardziej pewne siebie, swojej wiedzy i własnych możliwości.
 

ZAJĘCIA GRUPOWE

Zajęcia odbywają się w małych grupach, co umożliwia indywidualne podejście do każdego dziecka i zwiększa efektywność zajęć.
Twórcza plastyka
Dla dzieci w wieku 5-9 lat.
Poznawanie różnych form plastycznych, m.in.: origami, kolaż, malowanie na tkaninach, wyrabianie świec i mydeł, tworzenie konstrukcji przestrzennych.
 

Mini SensoryArt
Dla dzieci w wieku 1,5-2,5 roku.
Dla dzieci z Rodzicem/Opiekunem.
SensoryArt
Dla dzieci w wieku 3-5 lat.
Zajęcia artystyczno-plastyczne mają ogromne znaczenie dla rozwoju dzieci, zarówno ogólne, jak kształcące i wychowawcze. Przyczyniają się one do ogólnego rozwoju, pozwalają poznawać świat wielozmysłowo, zaznajamiać się ze sztuką i muzyką. Kształtują świadomość różnorodności muzycznej, plastycznej i wielozmysłowego postrzegania otoczenia, wdrażają do porządku i ładu, ćwiczą koncentrację uwagi i orientację w przestrzeni oraz reakcję na określone polecenia. Dzięki tym zajęciom dzieci zaspokajają wrodzoną potrzebę dostarczania doznań sensorycznych i stykają się bezpośrednio z muzyką i sztuką.
 

Matematyka multisensortczna z kodowaniem
Dla dzieci w wieku 3-6 lat.
W czasie zajęć dzieci nabywają podstawowe umiejętności matematyczne w praktycznych sposób.
W czasie zajęć odbywają się ciekawe zabawy, wykorzystywane są różnorodne gry, które zafascynują małego odkrywcę.
 

Taniec z elementami gimnastyki artystycznej
Dla dzieci w wieku 6-9 lat.
Z czym kojarzy się Wam Wróżka, Calineczka czy Śpiąca Królewna? Poduszka, różdżka, chusta... te i wiele innych rekwizytów scenicznych wykorzystamy na naszych twórczych zajęciach! Będziemy uczyć się jak z wdziękiem i emocjami współtworzyć z przyborem spójną historię sceniczną. Będziemy ćwiczyć jak wyrażać radość czy smutek, nauczymy się m.in. szpagatów i przerzutów, uwrażliwimy się na piękno muzyki i poruszymy naszą wyobraźnię tak, aby przelać w ciało ruch, który będzie wzruszać widza. Zapraszamy na zajęcia taneczne z elementami gimnastyki artystycznej i tańca jazzowego, podczas których wykorzystywać będziemy różne przedmioty, z którymi stworzymy poruszające kompozycje sceniczne.
 

KAK-TUSy czyli Treningi Umiejętności Społecznych
Zajęcia grupowe, dzięki którym Twoje dziecko będzie miało okazję rozwinąć swój osobisty potencjał w relacjach z innymi osobami.
W atmosferze zabawy, pozytywnego nastroju będziemy wspólnie pracować nad:
  • podnoszeniem samooceny,
  • autoprezentacją,
  • umiejętnością prowadzenia rozmów, słuchaniem i argumentowaniem swojego zdania,
  • umiejętnością współpracy.
Skorzystają na nim zwłaszcza dzieci, które:
  • są „nieśmiałe” lub mało asertywne,
  • tablet przedkładają nad zabawę z rówieśnikami,
  • miały ograniczony kontakt w czasie lockdownu,
  • mają problem z opanowaniem emocji lub są nadpobudliwe,
  • mają ograniczone kontakty społeczne, gdyż na przykład nie chodziły do przedszkola, nie mają rodzeństwa lub często chorują.

Klub Twórczego Malucha
Zajęcia przygotowujące do przedszkola/żłobka. Podczas zajęć nauczycielka wychowania przedszkolnego przez 30 minut prowadzi z dziećmi zajęcia edukacyjne i plastyczne oraz zabawy zespołowe. Następnie dzieci będą miały czas na 30 minutową zabawę swobodną z rówieśnikami. Podczas zajęć rodzice są z dziećmi, pomagają im odnaleźć się i odpowiednio reagować. Z czasem rodzice mają możliwość wyjścia do drugiej sali. Dzięki takim zajęciom dzieci będą odczuwały mniejszy stres, gdy przyjdzie im dołączyć do grupy przedszkolnej. Zapraszamy.
 

Taneczne podróże dla maluchów
Dla dzieci w wieku 3-5 lat.
Program edukacyjno-taneczny opracowany z myślą o najmłodszych. W trakcie niezapomnianej, tanecznej podróży wyruszamy w niezwykłą wyprawę po świecie tańca, ruchu i baśni. Poznajemy różne rejony świata i odwiedzamy miejsca, w których mieszkają bajkowi bohaterowie. W czasie lekcji najmłodsi tancerze odkrywają rytmy wielu tańców, wykonują swoje pierwsze układy taneczne, a także biorą udział w konkursach i zabawach ruchowych.
 

LEGO robotyka
WeDo dla dzieci (6-9 lat) oraz Mindstorms i programowanie dronów (10-15 lat).
Pracujemy na zestawach WeDo i Mindstorms. Dzieci budują i programują modele z Lego.
Zajęcia z robotyki to zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 6-9 lat - uczą się konstruowania najprawdziwszych robotów za pomocą klocków LEGO specjalnie do tego zaprojektowanych.
Więcej

 

Programowanie i sterowanie dronem DJI Tello
Dla dzieci w wieku 10-15 lat.
 

Język angielski
Dla dzieci w wieku od 7 lat.
Zajęcia prowadzone są w małych grupach, dostosowane do poziomu dzieci, łączą naukę i zabawę.
 


Więcej zdjęć na profilu Facebook

CENNIK


Zajęcia indywidualne
Terapia logopedyczna (30/45 min.) 70/100 zł
Pomoc w nauce i odrabianiu lekcji (45 min.) 60 zł
Zajęcia grupowe
📱 LEGO robotyka (6-9 lat) — 75 min., 1x w tygodniu140 zł/miesiąc
🧮 Matematyka multisensoryczna z kodowaniem (3-4 lata i 5-6 lat) — 45 min., 1x w tygodniu130 zł/miesiąc
🖌️ Mini SensoryArt (1,5-2,5 roku) i SensoryArt (3-5 lat) — 45 min., 1x w tygodniu160 zł/miesiąc
🎨 Twórcza plastyka (6-9 lat) — 60 min., 1x w tygodniu 140 zł/miesiąc
🕺 Taniec z gimnastyką (6-9 lat) — 45 min., 1x w tygodniu140 zł/miesiąc
🌵 KakTusy — Trening Umiejętności Społecznych (3-5 lat i 6-9 lat) — 60 min., 1x w tygodniu240 zł/miesiąc
💃 Taneczne podróże (3-5 lat) — 45 min., 1x w tygodniu 140 zł/miesiąc
🥋 Samoobrona (5-8 lat/45 min. i 6-12 lat/60 min.), 1x w tygodniu 140 zł/miesiąc
🤸 Zajęcia ruchowe dla dzieci (2,5-5 lat/45 min.), 1x w tygodniu 140 zł/miesiąc

DOKUMENTY DO POBRANIA

Umowa na zajęcia dodatkowe: PDF